MAILS TIL GRITT

Hvor gammel er du?

hvor mange år er du?

Skrevet af Mette og Helene
Kære Mette og Helene

Jeg er 13 år.

Med venlige hilsner Gritt